Tôi có cần phải tư vấn da, kể cả khi tôi đang có quy trình chăm sóc da hoàn chỉnh

Q: Tôi có cần phải t.ư v.ấn da, kể cả khi tôi đang có qu.y tr.ình chăm sóc da hoàn chỉnh?

👩‍⚕️Vâng! Việc kiể.m tr.a da thường xuyên sẽ đảm bảo làn da của bạn được ch.ăm s.óc đúng cách để luôn ở t.ình tr.ạng ổn đ.ịnh nhất.

✅Mỗi một hành trình chăm sóc da luôn bắt đầu từ việc được chăm sóc, t.ư v.ấn và theo dõi 1:1 giàu ki.nh ngh.iệm. Từ các giải pháp và phác đồ, giúp xác định nguy.ên nhân gây nên các vấn đề da của bạn.

✅Bạn đã chắc ra mình đang đi đúng hướng đến mụ.c tiêu cuối cùng của làn da mình? Hãy liê.n hê với chúng tôi để có câu trả lời chính xác.