Sỡ hữu bộ tái tạo để có làn da không tì vết

Một bất ngờ dành cho chính bạn, và bạn sẽ thốt lên rằng phải chi mình biết điều này sớm thì tốt biết chừng nào.

Được s.ản x.uất tại M.ỹ. Đây là hệ thống t.ái t.ạo da cực kỳ đặc bi.ệt, do chỉ chứ.a các th.ành ph.ần “Đ.iều T.rị” chuyê.n sâu, nhắm vào các v.ấn đề da từ nhẹ đến trung bình như sắc tố da, đốm nâu, m.ụn, da xỉn màu, kết cấu da mất sứ.c s.ống, độ chảy x.ệ cao hơn so với tuổi hiện tại, sự t.ổn th.ương do ánh nắng mặt trời hoặc do kem tr.ộn gây ra.